การจัดส่งสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งเฉพาะในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากแจ้งชำระเงินหลัง 14:00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันทำการถัดไป

หากท่านมีคำสั่งซื้อที่ต้องส่งไปหลายที่อยู่ จะต้องแยกคำสั่งซื้อสำหรับแต่ละที่อยู่ ไม่สามารถรวมในคำสั่งซื้อเดียวกันได้

จะได้รับการดำเนินการและจัดส่งภายใน 1-2 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร
และ 2-3 วันทำการสำหรับพื้นที่อื่นๆ

**ระยะเวลาจัดส่งเป็นเพียงเวลาประมาณการเท่านั้น

ค่าบริการจัดส่งแบบมาตรฐาน 100 บาท ทั่วประเทศ 

บริษัทไม่สามารถรับคำสั่งซื้อที่ระบุปลายทางและการชำระเงินนอกประเทศไทยได้ค่ะ
 

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

เราหวังว่าท่านจะพึงพอใจกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หากพบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือเสียหายอันจากการขนส่งหรือจากตัวผลิตภัณฑ์
ท่านสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ท่านได้รับ ท่านจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของท่าน กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ โปรดแจ้งให้เราทราบทันที 02-115-1117

โดยทางดร.ซิ้งค์ จะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้าให้ทั้งหมด
โปรดทราบว่าดร.ซิ้งค์ ไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.drcink.shop หรือ ID Line : @dr.cinkthailand หรือ Facebook: Dr.Cink Thailand เท่านั้น

ทางเราจะไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ

กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

กรุณาแจ้งการคืน/เปลี่ยนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ โดย
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 02-115-1117 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.)
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ 02-115-1117 กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้ง
เมื่อติดต่อเรา

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผล
การอนุมัติการคืน/เปลี่ยนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม ถ้าการคืน/เปลี่ยนสินค้าของท่านได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่
จะนัดวันและเวลารับของคืนจากท่านอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3
การส่งคืนสินค้า

กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง

โปรดทราบว่าการรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งคืน พร้อมใบเสร็จรับเงิน
และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการ
เรื่องการคืนเงินค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าชื้นใหม่ให้ท่าน

*ดร.ซิ้งค์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันเมื่อเห็นควร